W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie OŚR.6220.13.2021/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021/2023
Typ sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zwaną dalej ustawą OOŚ zawiadamia strony postępowania o tym, że Eko Koncept S.C. z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 39/220, 10-542 Olsztyn, reprezentująca gminę Konstancin-Jeziorna sporządziła „Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie ul. Kołobrzeskiej wraz z odwodnieniem oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie – w zakresie pisma UMiG z 27.07.2023 r. (znak OŚR.6220.13.2021/2023) i w związku z pismem mieszkańców z dnia 21.07.2023 r.” i złożyła go w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna dnia 25.08.2023 (nr dz. 11130/2023).

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego