W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy PP.6721.1.2012.PW
Typ sprawy Wyłożenie MPZP do publicznego wglądu
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych– etap 1

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 181/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r., zmienionej uchwałą nr 357/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r., uchwałą nr 312/VIII/22/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz uchwałą nr 564/VIII/44/2022 z dnia 7 września 2022 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 kwietnia 2023 r. do 9 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin‑Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie‑Jeziornie w godz. od 9:00 do 15:00.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne oraz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem gsip.konstancinjeziorna.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 16:30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, po uprzednim umówieniu spotkania (tel. 22 48 42 392 lub 22 48 42 411).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Konstancin‑Jeziorna, ul.  Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2023 r.

Uwagi w formie papierowej można składać:

  1. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:

  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP lub
  2. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego