W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.1.2022
Typ sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.) zwaną dalej „ustawą ooś”, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, ze do urzędu wpłynął wniosek z dnia 16.11.2022 PROFBUD KONSTANCIN Sp. z o.o. w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z drogami, chodnikami, obiektami małej architektury, sieciami i przyłączami sanitarnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, stacją transformatorową, terenami zieleni urządzonej, zbiornikami retencyjnymi i rozsączającymi wód opadowych oraz pozostałą infrastrukturą na działkach numer ewidencyjny 56/1, 58/1, 58/3, 60/1, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 71/1, 73/1, 75, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 103 oraz na części działek numer ewidencyjny 51, 53, 54, 56/2, 58/2, 60/2, 71/2, 72, 73/2, 74, 76, 78, 7982, 92, 97, 99, 101, 115, 117/1, 117/2, 117/3 z obrębu 01-13 Konstancin-Jeziorna oraz numer ewidencyjny 8/1 i części działek numer ewidencyjny 8/2, 11, 12/1 12/2 54/1 z obrębu 01-23 Konstancin-Jeziorna w rejonie ulic Piaseczyńskiej i Torowej.

Informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 „ustawy ooś” Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwrócił się pismem z dnia 12.12.2022 r. o zaopiniowanie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego