W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.2.2021.24
Typ sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwaną dalej „ustawą ooś” oraz pisma z dnia 15.02.2022 r., znak WA.ZZŚ.6.435.185.2021 MW/MSP.2 Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że wydał postanowienie z dnia 01.03.2022 r., znak OŚR.6220.2.2021.24 w którym sprostował oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji z dnia 20.01.2022 r., znak OSR.6220.2.2021.16 o umorzeniu w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej numer „WAR1716A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer ewidencyjnej 404/3 z obrębu 00-14 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna, odnośnie sygnatury pisma z dnia 09.07.2021 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, zamiast WA.ZZŚ.6.435.l 74.2021.MW powinno być WA.ZZS.6.435.185.202 1.MW.  

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego