W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.16.2021.JL
Typ sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Zgodnie z art. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwaną dalej „ustawą ooś” w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 mm wraz z odcinkami sieci Dz200-Dz160 mm od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w ulicy Uroczej i ulicy Wiosennej na terenie miejscowości Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, na działkach numer ewidencyjny 128/1, 210/2, 210/3 z obrębu 00-21 Słomczyn i informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w tym:
  1. opinią z dnia 12.07.2021 r., znak WA.ZZŚ.6.435.189.2021.MSP Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie,
  2. opinią z dnia 17.09.2021 r., znak ZNS.4701.20.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie,
  3. postanowieniem z dnia 21.12.2021 r., znak WOOŚ-I-4220.1072.2021.MWO Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu do akt sprawy: tel. 22 4842 305-307, adres e-mail kancelaria@konstancinjeziorna.pl, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Pełny tekst obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego