W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.18.2021.JL
Typ sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwaną dalej „ustawą ooś”, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 23.11.2021 r. (data wpływu do urzędu 26.11.2021 r.) pełnomocnika spółki T-Mobile S.A. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci „T-Mobile” nr 26923 Łęg na działce numer ewidencyjnej 265 z obrębu 00-14 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

Informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaopiniowanie planowanego przedsięwzięcia, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 10 §1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, zgodnie z art.74 ust. 3a ustawy ooś.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna po wcześniejszym umówieniu jej terminu drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście: teł. 22 48 42 305 -307, adres e-mail koncelaria@konstancinjeziorna.pl.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego