W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wydział Inwestycji i Remontów

pok. nr: 85, 88, 92, 93, 94, 95 (I piętro)

Imię i nazwisko – stanowiskoNr telefonuNr pokoju
Andrzej Trębicki – kierownik 22 484 24 00 94
Janusz Kołodziejczak – zastępca kierownika 22 484 24 01 95
Hanna Brylska – inspektor 22 484 24 02 95
Jan Górzkowski – główny specjalista 22 484 24 03 85
Iwona Mierzejewska – główny specjalista 22 484 24 06 88
Joanna Micińska – główny specjalista 22 484 24 09 93
Radosław Wojdyr – główny specjalista 22 484 24 10 93
Grzegorz Krasuski – główny specjalista    


Do zakresu działania i kompetencji Wydziału Inwestycji i Remontów należą sprawy związane z przygotowaniem, realizacją i odbiorem inwestycji oraz remontów, a w szczególności:
 1. opracowywanie rzeczowo-finansowych planów inwestycyjnych, w uzgodnieniu z burmistrzem;
 2. realizacja zatwierdzonego planu inwestycyjnego, a w tym:
  a) opracowywanie dokumentów i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji;
  b) przygotowywanie umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej; wykonawstwa robót i zastępstwa inwestorskiego;
  c) przygotowywanie założeń i programów funkcjonalno-użytkowych wraz z kosztorysami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym także dla przeprowadzanych postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w tych postępowaniach;
  d) udział w naradach technicznych w trakcie uzgadniania i wykonywania dokumentacji;
  e) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;
  f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji gminnych;
  g) z chwilą wejścia wykonawcy na budowę uczestnictwo w spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji inwestycji;
  h) koordynacja postępu robót z możliwościami finansowymi gminy;
  i) bieżące kontrolowanie i rozliczanie prowadzonych inwestycji;
  j) odbiór techniczny i rozliczanie zakończonych inwestycji;
  k) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
  l) przekazywanie zakończonych inwestycji na podstawie odpowiednich dokumentów Wydziałowi Finansowemu w celu przyjęcia ich na majątek gminy;
  ł) przekazywanie zakończonych inwestycji wyznaczonym jednostkom do eksploatacji;
 3. prowadzenie zadań infrastrukturalnych przy udziale finansowym mieszkańców w zakresie: inicjowania, rejestracji i organizacji zadań inwestycyjnych;
 4. inicjowanie i przygotowywanie inwestycji wspólnych oraz ustalanie propozycji partycypacji w kosztach wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych gminy z innymi podmiotami;
 5. pomoc w przygotowywaniu i składaniu wniosków o udzielenie pożyczek preferencyjnych lub dotacji na inwestycje gminne;
 6. współdziałanie i pomoc w uzgadnianiu dokumentacji projektowych przedkładanych przez inwestorów zewnętrznych w zakresie:
  a) dokumentacji dotyczących inwestycji w pasie dróg gminnych oraz innych inwestycji prowadzonych na terenach należących do gminy;
  b) stałej i czasowej organizacji ruchu.

Tag

Powiadom znajomego