W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie OŚR.6220.1.2022/2023

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwaną dalej ustawą ooś zawiadamia wszystkie strony, że w toku postępowania prowadzonego na wniosek PROFBUD KONSTANCIN Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Obozowa 57, Ol-161 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z drogami, chodnikami, obiektami małej architektury, sieciami i przyłączami sanitarnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, stacją transformatorową, terenami zieleni urządzonej, zbiornikami retencyjnymi i rozsączającymi wód opadowych oraz pozostałą infrastrukturą na działkach numer ewidencyjny 56/1, 58/1, 58/3, 60/1, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 71/1, 73/1, 75, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 103 oraz na części działek numer ewidencyjny 51, 53, 54, 56/2, 58/2, 60/2, 71/2, 72, 73/2, 74, 76, 78, „79, 82, 92, 97, 99, 101, 115, 117/1, 117/2, 117/3 z obrębu 01-13 Konstancin-Jeziorna oraz numer ewidencyjny 8/1 i części działek numer ewidencyjny 8/2, 11, 12/1, 12/2 54/1 z obrębu 01-23 Konstancin-Jeziorna w rejonie ulic Piaseczyńskiej i Torowej zostało wydane postanowienie z dnia 28-04-2023 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego