W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 9 kwietnia 2021 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2021, dotacje z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna zostały przyznane, jak poniżej:

Zakres zadania: Kultura fizyczna

Nazwa zadaniaNazwa podmiotuKwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych

Integracyjny Klub Sportowy Konstancin /sekcja koszykówka na wózkach/, Konstancin-Jeziorna

3 300,00
Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Konstancin-Jeziorna

6 200,00

Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Integracyjny Klub Sportowy Konstancin /sekcja pływania/, Konstancin-Jeziorna 3 800,00
Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Integracyjny Klub Sportowy Konstancin /sekcja pływania/, Konstancin-Jeziorna 6 400,00
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnej na obiektach plenerowych położonych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna. UKS Zryw, Słomczyn 4 200,00
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnej na obiektach plenerowych położonych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna. KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Konstancin-Jeziorna 6 640,00
Organizacja przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w sołectwach gm. Konstancin-Jeziorna KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Konstancin-Jeziorna 9 800,00

Zakres zadania: Turystyka i krajoznawstwo

Nazwa zadaniaNazwa podmiotuKwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja obozów, wycieczek,  rajdów pieszych, rowerowych, gier miejskich dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna. KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Konstancin-Jeziorna 2 800,00
Organizacja obozów, wycieczek,  rajdów pieszych, rowerowych, gier miejskich dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna. ZHP Chorągiew Stołeczna, Warszawa 6 000,00

Zakres zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Nazwa zadaniaNazwa podmiotuKwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej z gm. Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć edukacyjnych związanych z popularyzacją historii Polski w formie: konkursów, prelekcji, wykładów, lekcji muzealnych, gier terenowych itp. ZHP Chorągiew Stołeczna, Warszawa 2 550,00

Od Konstytucji 3-Maja do Tysiąclatki – Konstancin-Jeziorna

Fundacja Ewdomed, Konstancin-Jeziorna 6 700,00

Zakres zadania: Ochrona środowiska

Nazwa zadaniaNazwa podmiotuKwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących segregacji odpadów i ich utylizacji, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ochrony i przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska ZHP Chorągiew Stołeczna, Warszawa 3 600,00

Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących segregacji odpadów i ich utylizacji, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ochrony i przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska

Krajowa Izba Kominiarzy, Warszawa 3 010,00

Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna festynu ekologicznego dla dzieci i młodzieży

Krajowa Izba Kominiarzy, Warszawa 2 650,00

Zakres zadania: Integracja społeczna

Nazwa zadaniaNazwa podmiotuKwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i seniorów. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży, Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych Oni są,  Kąty 3 960,00

Zakres zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa zadaniaNazwa podmiotuKwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja przedsięwzięć związanych z popularyzacją czytelnictwa wśród mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Stare Babice 3 120,00
Kulturalny miszmasz. Fundacja Ewdomed, Konstancin-Jeziorna 4 900,00
Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna amatorskich projektów obejmujących różne przedsięwzięcia artystyczno-edukacyjno-kulturalne w formie: warsztatów, wystaw, widowisk, itp. Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Stare Babice 3 420,00

Treść informacji na temat wyników konkursu ofert do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego