W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Konsultacje ww. projektu uchwały zostały przeprowadzone na podstawie:

  • uchwały nr 51 9/V 46 2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Konstancin-Jeziorna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  • zarządzenia Nr 2155/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25września 2020 roku w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021, art. 5a ust. 1 i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.).

Konsultacje prowadzone były w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, mogły zgłaszać uwagi i opinie do ww. projektu uchwały formie pisemnej w okresie od 25 września do 9 października 2020, do godz. 15:00, w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
b) bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl

W wyznaczonym terminie konsultacji tj. od 25 września do 9 października 2020 dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021, wpłynęło łącznie 10 uwag. Uwagi zgłosiła Fundacja Nika z Konstancina-Jeziorny. Spośród 10 zgłoszonych uwag 2 uwagi zostały uwzględnione w całości, 3 uwagi zostały uwzględnione częściowo, 5 uwag nie uwzględniono.

 

Burmistrz
mgr Kazimierz Jańczuk

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego