Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Wydział Finansowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnych - pok. nr: 23, 25, 27, 29, 30, 32 (parter)

Pracownicy:

Agnieszka Sobieraj – kierownik

22 484 23 20

Podatki – teren miasta

Bogumiła Werecka - inspektor

22 484 23 21

Gabriela Pająk - inspektor

22 484 23 22

Egzekucja administracyjna

Jacek Goliszewski - inspektor

22 484 23 23

Anna Krupińska - inspektor

22 484 23 24

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Magdalena Wencławiak - inspektor

22 484 23 25

Magdalena Brzezińska - inspektor

22 484 23 26

Podatek od środków transportu

 

Katarzyna Ignaczak - p.o. kierownika

22 484 23 27

Podatek od osób prawnych

Anna Markowska - inspektor

22 484 23 28

Podatki – teren wsi

Anna Stefanik - inspektor

22 484 23 29

Edyta Nowacka - inspektor

22 484 23 30

 
Referat Budżetowy - pok. nr: 100, 102, 104, 106, 108 (I piętro)

Pracownicy:

Katarzyna Żuber – kierownik

22 484 23 40

Joanna Hendel - główny specjalista

22 484 23 41

Aneta Czaplińska - inspektor

22 484 23 42

Iwona Korytek - główny specjalista

22 484 23 43

Elżbieta Skierkowska - inspektor

22 484 23 44

Renata Piechota-Kozdryk - inspektor

22 484 23 45

Alicja Kozłowska - inspektor

22 484 23 46

Bożena Zawiślak - inspektor

22 484 23 47


Do zakresu działania Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej należy prowadzenie spraw podatkowych oraz windykacji i egzekucji należności finansowych gminy, a w szczególności:

 1. ustalanie i naliczanie podatków;
 2. księgowanie i weryfikacja wpłat i należności w zakresie kompetencji referatu;
 3. kierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych;
 4. wykonywanie czynności w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków i opłat;
 5. ustanowienie hipoteki na nieruchomościach podatników, w stosunku do których inne sposoby egzekucji były nieskuteczne;
 6. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: podatkowych, wzoru deklaracji za odbiór odpadów komunalnych;
 7. otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów gminy rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco;
 9. dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont;
 10. prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych;
 11. sporządzanie sprawozdań o dochodach (Rb27S) oraz sprawozdań z zakresu operacji finansowych (Rb-N, RB-ZN);
 12. uzgadnianie ww. sprawozdań pod względem formalnym i rachunkowym i zgodności z planem;
 13. uzgadnianie zrealizowanych i przekazanych dochodów gminy;
 14. uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi;
 15. uzgadnianie zrealizowanych dochodów;
 16. wprowadzenie i korygowanie deklaracji za odbiór odpadów komunalnych;
 17. sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, uzgodnień sald;
 18. określanie w formie decyzji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 19. wprowadzanie i korygowanie deklaracji za odbiór odpadów komunalnych;
 20. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatków i opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
 21. przygotowywanie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości dotyczące podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych na osoby trzecie;
 22. prowadzenie egzekucji administracyjnej w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie opłaty za wywóz odpadów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;
 23. sporządzanie tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za nielegalną wycinkę drzew oraz innych należności przysługujących gminie egzekwowanych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 24. korespondencja i wykonywanie poleceń komorników sądowych;
 25. prowadzenie i aktualizacja ewidencji zobowiązanych i tytułów wykonawczych;
 26. prowadzenie rejestrów tytułów wykonawczych;
 27. dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych gminy.


Do zakresu działań Referatu Budżetowego należy prowadzenie pozostałych spraw finansowych gminy, w tym:

 1. opracowywanie prognoz finansowych gminy;
 2. sporządzanie projektu budżetu gminy;
 3. bieżąca kontrola realizacji budżetu gminy oraz informowanie organów gminy o przebiegu jej realizacji;
 4. prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami gminy;
 5. negocjowanie z organami samorządu wojewódzkiego i samorządu powiatowego oraz administracji rządowej wysokości środków finansowych na przejmowane, bądź przejęte zadania zlecone lub powierzone;
 6. prowadzenie spraw placowych organów gminy oraz pracowników urzędu;
 7. prowadzenie spraw kasowych urzędu;
 8. prowadzenie ewidencji księgowej mienia gminy na podstawie dokumentów przekazanych z właściwych komórek organizacyjnych urzędu;
 9. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości;
 10. kontrolowanie działalności oraz sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych urzędu i jednostek gminy zgodnie z przepisami prawa;
 11. współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi;
 12. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 13. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych gminy i urzędu;
 14. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu;
 15. wykonywanie innych działań z zakresu kontroli;
 16. znakowanie środków trwałych zgodnie z ustaloną polityką rachunkowości.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij