W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4098 artykułów
zarządzenie nr: 15/VIII/2022
zarządzenie nr 15/VIII/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
zarządzenie nr: 16/VIII/2022
zarządzenie nr 16/VIII/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych
Interpelacja w sprawie: planów zdjęciowych (filmowych) na terenie miejsc publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna
Interpelacja w sprawie planów zdjęciowych (filmowych) na terenie miejsc publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna
Tożsamość radnego Krzysztof Bajkowski
Znak sprawy: OŚR.6220.13.2021
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwaną dalej „ustawą ooś” w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że w postanowieniu z dnia 31.12.2021 r., znak OŚR.6220.13.2021.25 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie ulicy Kołobrzeskiej wraz z odwodnieniem oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie.Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.
uchwała nr: 471/VIII/35/2022
uchwała nr 471/VIII/35/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
Stanowisko: Specjalista ds.kadr/płac/administracji
Stanowisko Specjalista ds.kadr/płac/administracji
Miejsce pracy Biblioteka Publiczna w Konstancinie Jeziornie, Filia przy ul. Moniuszki 22B
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biblioteka Publiczna w Konstancinie Jeziornie, ul. Świetlicowa 1, 05 520 Konstancin Jeziorna
Znak sprawy: PP.6721.1.2012.PW
Znak sprawy PP.6721.1.2012.PW
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021. r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 181/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r., zmienionej uchwałą nr 357/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r. oraz uchwałą nr 312/VIII/22/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych — etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 stycznia 2022 r. do 15 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9:00 do 15:00.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych — etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 16:30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77. Z powodu pandemii COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu informuję, że w dyskusji publicznej w Sali Posiedzeń będzie mogło wziąć udział max. 25 osób.Ponadto, każdy będzie mógł wziąć udział w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość, w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji publicznej online, muszą uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/ do dnia 27 stycznia 2022 r. do godziny 12:00. W trakcie dyskusji będzie możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego.Transmisję ze spotkania będzie można oglądać na stronie: www.esesja.tv.Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.