Loading...

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ważny komunikat

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Informujemy, że informacje publikowane do 31 grudnia 2018 r. dostępne są w archiwalnym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.konstancinjeziorna.pl/archiwum . Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas : promocja@konstancinjeziorna.pl . Czekamy także na wszelkie uwagi dotyczące...

więcej o informacji: Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Strażnik w Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik w Straży Miejskiej

miejsce pracy teren Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77

stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych (umowa na zastępstwo)

stanowisko Inspektor ds. zamówień publicznych (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych

stanowisko Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów

stanowisko Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 40/VIII/2020

zarządzenie nr 40/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 39/VIII/2020

zarządzenie nr 39/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 12 czerwca 2020 roku w zamian za odpracowaniem w dniu 20 czerwca 2020 roku

zarządzenie nr: 38/VIII/2020

zarządzenie nr 38/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 37/VIII/2020

zarządzenie nr 37/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych środków trwałych zakwalifikowanych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych do grupy 487, 623 i 629, znajdujących się na stanie Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 36/VIII/2020

zarządzenie nr 36/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020

zarządzenie nr: 35/VIII/2020

zarządzenie nr 35/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

zarządzenie nr: 34/VIII/2020

zarządzenie nr 34/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

zarządzenie nr: 33/VIII/2020

zarządzenie nr 33/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego Zarządzeniem Nr 6/V1112015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13 stycznia 2015 roku

zarządzenie nr: 32/VIII/2020

zarządzenie nr 32/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 31/VIII/2020

zarządzenie nr 31/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 251V1I12018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowania w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa w Konstancinie-Jeziornie

zamówienie na Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa w Konstancinie-Jeziornie

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Przebudowa ulicy Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie

zamówienie na Przebudowa ulicy Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

zamówienie na Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku” Część 1 – „Dostawa komputerów wraz z monitorami”, Część 2 – „Dostawa drukarek i urządzeń Xero”, Część 3 – „Dostawa komputerów graficznych wraz z monitorem” , Część 4 –„Dostawa komputerów wraz z monitorami i drukarek na potrzeby świetlic środowiskowych"

zamówienie na „Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku” Część 1 – „Dostawa komputerów wraz z monitorami”, Część 2 – „Dostawa drukarek i urządzeń Xero”, Część 3 – „Dostawa komputerów graficznych wraz z monitorem” , Część 4 –„Dostawa komputerów wraz z monitorami i drukarek na potrzeby świetlic środowiskowych"

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

zamówienie na Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

Uchwały

uchwała nr: 184/VIII/14/2019

uchwała nr 184/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

uchwała nr: 183/VIII/14/2019

uchwała nr 183/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2020 r.

uchwała nr: 182/VIII/14/2019

uchwała nr 182/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2020

uchwała nr: 181/VIII/14/2019

uchwała nr 181/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2019/2020

uchwała nr: 180/VIII/14/2019

uchwała nr 180/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

uchwała nr: 179/VIII/14/2019

uchwała nr 179/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Konstancin-Jeziorna

uchwała nr: 178/VIII/14/2019

uchwała nr 178/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

uchwała nr: 177/VIII/14/2019

uchwała nr 177/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

uchwała nr: 176/VIII/14/2019

uchwała nr 176/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

uchwała nr: 175/VIII/14/2019

uchwała nr 175/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij