Loading...

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ważny komunikat

Komunikat ws. organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów:

więcej o informacji: Komunikat ws. organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Tablica ogłoszeń

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), oraz w związku Zarządzeniem nr 51/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w roku 2020.

Praca

stanowisko: Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia

stanowisko Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych

stanowisko Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Strażnik w Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik w Straży Miejskiej

miejsce pracy teren Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77

stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych (umowa na zastępstwo)

stanowisko Inspektor ds. zamówień publicznych (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 54/VIII/2020

zarządzenie nr 54/VIII/2020

wydane przez Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmiany „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”

zarządzenie nr: 53/VIII/2020

zarządzenie nr 53/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 52/VIII/2020

zarządzenie nr 52/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

zarządzenie nr: 51/VIII/2020

zarządzenie nr 51/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie organizacji obsługi mieszkańców i pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, w okresie zagrożenia koronawirusem

zarządzenie nr: 50/VIII/2020

zarządzenie nr 50/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w związku z zagrożeniem koronawirusem

zarządzenie nr: 49/VIII/2020

zarządzenie nr 49/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie przedstawienia jednostkom organizacyjnym oraz instytucjom kultury Gminy Konstancin-Jeziorna rekomendacji w zakresie organizacji pracy w okresie zagrożenia koronawirusem

zarządzenie nr: 48/VIII/2020

zarządzenie nr 48/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, w okresie zagrożenia koronawirusem

zarządzenie nr: 47/VIII/2020

zarządzenie nr 47/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

zarządzenie nr: 46/VIII/2020

zarządzenie nr 46/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2019, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 45/VIII/2020

zarządzenie nr 45/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2020 roku

zamówienie na Pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2020 roku

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: „Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna” Część nr 1 - lokal nr 1 przy ul. Koziej 1B Część nr 2 - lokal nr 2 przy ul. Plac Zgody 9 Część nr 3 – lokal nr 7 przy ul. Koziej 1B

zamówienie na „Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna” Część nr 1 - lokal nr 1 przy ul. Koziej 1B Część nr 2 - lokal nr 2 przy ul. Plac Zgody 9 Część nr 3 – lokal nr 7 przy ul. Koziej 1B

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2020 roku

zamówienie na Pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2020 roku

Status zamówienia unieważnione

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie, na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

zamówienie na Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie, na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku” Część 1 – „Dostawa komputerów wraz z monitorami”, Część 2 – „Dostawa drukarek i urządzeń Xero”, Część 3 – „Dostawa komputerów graficznych wraz z monitorem” , Część 4 –„Dostawa komputerów wraz z monitorami i drukarek na potrzeby świetlic środowiskowych"

zamówienie na „Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku” Część 1 – „Dostawa komputerów wraz z monitorami”, Część 2 – „Dostawa drukarek i urządzeń Xero”, Część 3 – „Dostawa komputerów graficznych wraz z monitorem” , Część 4 –„Dostawa komputerów wraz z monitorami i drukarek na potrzeby świetlic środowiskowych"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

Uchwały

uchwała nr: 208/VIII/15/2020

uchwała nr 208/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

uchwała nr: 207/VIII/15/2020

uchwała nr 207/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2024”

uchwała nr: 206/VIII/15/2020

uchwała nr 206/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej (BRM 293/2019)

uchwała nr: 205/VIII/15/2020

uchwała nr 205/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych drzew na ul. Sobieskiego (BRM 292/2019)

uchwała nr: 204/VIII/15/2020

uchwała nr 204/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych przez urzędników nadzorujących firmy zewnętrzne (BRM 291/2019)

uchwała nr: 203/VIII/15/2020

uchwała nr 203/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku wskazania urzędnika odpowiedzialnego za zredagowanie pisma (BRM 278/2019)

uchwała nr: 202/VIII/15/2020

uchwała nr 202/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej (BRM 277/2019)

uchwała nr: 201/VIII/15/2020

uchwała nr 201/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej pisma z dnia 12 czerwca 2019r. (BRM 272/2019)

uchwała nr: 200/VIII/15/2020

uchwała nr 200/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej pisma z dnia 20 maja 2019r. (BRM 271/2019)

uchwała nr: 199/VIII/15/2020

uchwała nr 199/VIII/15/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 28 listopada 2019r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij