W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 85/VIII/2024
zarządzenie nr 85/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2024, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
zarządzenie nr : 84/VIII/2024
zarządzenie nr 84/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2024 roku w zamian za odpracowaniem w dniu 18 maja 2024 roku
zarządzenie nr : 83/VIII/2024
zarządzenie nr 83/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
zarządzenie nr : 82/VIII/2024
zarządzenie nr 82/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Tabeli dofinansowania dla poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w roku 2024
zarządzenie nr : 81/VIII/2024
zarządzenie nr 81/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego w roku 2025
zarządzenie nr : 80/VIII/2024
zarządzenie nr 80/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na 2025 rok
zarządzenie nr : 79/VIII/2024
zarządzenie nr 79/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowania w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
zmieniające zarządzenie nr 79/VIII/2021,
zarządzenie nr : 78/VIII/2024
zarządzenie nr 78/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
zarządzenie nr : 75/VIII/2024
zarządzenie nr 75/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w obszarach organizacji spędzania czasu wolnego, wypoczynku, sportu, zdrowia psychicznego, fizycznego i przeciwdziałania dyskryminacji w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2024
zarządzenie nr : 77/VIII/2024
zarządzenie nr 77/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, zmienione Zarządzeniem nr 73/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 45/VIII/2021 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marea 2021 r.
zarządzenie nr : 74/VIII/2024
zarządzenie nr 74/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
zarządzenie nr : 73/VIII/2024
zarządzenie nr 73/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych
zarządzenie nr : 72/VIII/2024
zarządzenie nr 72/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok
zarządzenie nr : 71/VIII/2024
zarządzenie nr 71/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
zarządzenie nr : 70/VIII/2024
zarządzenie nr 70/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie za rok 2023
zarządzenie nr : 69/VIII/2024
zarządzenie nr 69/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2023
zarządzenie nr : 68/VIII/2024
zarządzenie nr 68/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej, stanowiącej części działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16
zarządzenie nr : 67/VIII/2024
zarządzenie nr 67/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie powołania członków oraz sekretarza Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Konstancinie-Jeziornie
zarządzenie nr : 66/VIII/2024
zarządzenie nr 66/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w roku szkolnym 2023/2024
zarządzenie nr : 65/VIII/2024
zarządzenie nr 65/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoty Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja z siedzibą w Opaczy, 05-520 Konstancin-Jeziorna
zmieniające zarządzenie nr 59/VIII/2024,
zarządzenie nr : 64/VIII/2024
zarządzenie nr 64/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie powalania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Konstancinie-Jeziornie oraz ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Konstancinie-Jeziornie
zarządzenie nr : 63/VIII/2024
zarządzenie nr 63/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
zarządzenie nr : 62/VIII/2024
zarządzenie nr 62/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony części nieruchomości lokalowej nr 10/6 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Walentynowicz 24
zarządzenie nr : 61/VIII/2024
zarządzenie nr 61/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie w sprawie sprzedaży laptopów pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
zarządzenie nr : 60/VIII/2024
zarządzenie nr 60/VIII/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie oddania w zarządzanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie lokali użytkowych usytuowanych na nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16