W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : 789/VIII/65/2024
uchwała nr 789/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 239/2022)
uchwała nr : 788/VIII/65/2024
uchwała nr 788/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna na rok 2024
uchwała nr : 787/VIII/65/2024
uchwała nr 787/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających
uchwała nr : 786/VIII/65/2024
uchwała nr 786/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 27 z obrębu ewid. 01-28 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr : 785/VIII/65/2024
uchwała nr 785/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego wraz z częścią gruntu o łącznej powierzchni 200 m2 usytuowanego na nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna
uchwała nr : 784/VIII/65/2024
uchwała nr 784/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 99 m2 usytuowanego na nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna
uchwała nr : 783/VIII/65/2024
uchwała nr 783/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 43 m2 usytuowanego na nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna
uchwała nr : 782/VIII/65/2024
uchwała nr 782/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
zmieniająca uchwałę nr 764/VIII/63/2023,
uchwała nr : 781/VIII/65/2024
uchwała nr 781/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr zmiany Uchwały Nr 649/VIII/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr : 780/VIII/65/2024
uchwała nr 780/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu w roku 2024
uchwała nr : 779/VIII/65/2024
uchwała nr 779/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2029
uchwała nr : 778/VIII/65/2024
uchwała nr 778/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom bezdomnym
uchwała nr : 777/VIII/65/2024
uchwała nr 777/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030
uchwała nr : 776/VIII/65/2024
uchwała nr 776/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024
uchwała nr : 775/VIII/65/2024
uchwała nr 775/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Obory gmina Konstancin-Jeziorna tzw. "Pola Oborskie" dla działek o nr ewid. 1/6 i 6/1 z obrębu ewid. 00-16 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr : 774/VIII/64/2024
uchwała nr 774/VIII/64/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
uchwała nr : 773/VIII/63/2023
uchwała nr 773/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających
uchwała nr : 772/VIII/63/2023
uchwała nr 772/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną związaną z elektromobilnością, na okres 10 lat
uchwała nr : 771/VIII/63/2023
uchwała nr 771/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu „Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego” nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 69 z obrębu 01-24 w mieście Konstancin-Jeziorna
uchwała nr : 770/VIII/63/2023
uchwała nr 770/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 29/3 z obrębu 0013 Kierszek
uchwała nr : 769/VIII/63/2023
uchwała nr 769/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 333/2 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Lawendowa”
uchwała nr : 768/VIII/63/2023
uchwała nr 768/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024
uchwała nr : 767/VIII/63/2023
uchwała nr 767/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia Klubu ,,Senior +” oraz zasad jego funkcjonowania przy ul. Jana Sobieskiego 13
uchwała nr : 766/VIII/63/2023
uchwała nr 766/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr : 765/VIII/63/2023
uchwała nr 765/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”