W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 6/IX/2/2024
uchwała nr 6/IX/2/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do Spraw Polityki Senioralnej
uchwała nr: 5/IX/2/2024
uchwała nr 5/IX/2/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 4/IX/2/2024
uchwała nr 4/IX/2/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 3/IX/1/2024
uchwała nr 3/IX/1/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 2/IX/1/2024
uchwała nr 2/IX/1/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 1/IX/1/2024
uchwała nr 1/IX/1/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
uchwała nr: 813/VIII/68/2024
uchwała nr 813/VIII/68/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024
uchwała nr: 812/VIII/68/2024
uchwała nr 812/VIII/68/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działki o nr ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 811/VIII/67/2024
uchwała nr 811/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na działce o nr ewid. 93 z obrębu 03-13 położonej w mieście Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 810/VIII/67/2024
uchwała nr 810/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie posadowienia obiektu upamiętniającego członków społeczności żydowskiej z terenu gminy Konstancin-Jeziorna oraz pamięci Polaków niosących im pomoc podczas okupacji niemieckiej
uchwała nr: 809/VIII/67/2024
uchwała nr 809/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
zmieniająca uchwałę nr 755/VIII/62/2023,
uchwała nr: 808/VIII/67/2024
uchwała nr 808/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie użyczenia od „Fundacji na rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim” nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Stefana Żeromskiego 4, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19 z obrębu 03-13
uchwała nr: 807/VIII/67/2024
uchwała nr 807/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie odszkodowania za działkę gruntu numer 29/11 z obrębu 03-01 w mieście Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 806/VIII/67/2024
uchwała nr 806/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 38 z obrębu 0009 Kawęczyn
uchwała nr: 805/VIII/67/2024
uchwała nr 805/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 9 w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 4 z obrębu 01-23
uchwała nr: 804/VIII/67/2024
uchwała nr 804/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 41/28 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 803/VIII/67/2024
uchwała nr 803/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 802/VIII/67/2024
uchwała nr 802/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu
uchwała nr: 801/VIII/67/2024
uchwała nr 801/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 800/VIII/67/2024
uchwała nr 800/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
uchwała nr: 799/VIII/67/2024
uchwała nr 799/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2023
uchwała nr: 798/VIII/67/2024
uchwała nr 798/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2023
uchwała nr: 797/VIII/67/2024
uchwała nr 797/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
uchwała nr: 796/VIII/67/2024
uchwała nr 796/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030
uchwała nr: 795/VIII/67/2024
uchwała nr 795/VIII/67/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024