W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 755/VIII/62/2023
uchwała nr 755/VIII/62/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
uchwała nr: 754/VIII/61/2023
uchwała nr 754/VIII/61/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zakazu wykorzystywania górotworów pod powierzchnią terenu gminy do magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami
uchwała nr: 753/VIII/60/2023
uchwała nr 753/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 252/2023)
uchwała nr: 752/VIII/60/2023
uchwała nr 752/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie petycji złożonej przez Radę Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka” w Konstancinie-Jeziornie w sprawie propozycji skrócenia godzin pracy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024 (BRM 222/2023)
uchwała nr: 751/VIII/60/2023
uchwała nr 751/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 750/VIII/60/2023
uchwała nr 750/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna 2040+
uchwała nr: 749/VIII/60/2023
uchwała nr 749/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 748/VIII/60/2023
uchwała nr 748/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 747/VIII/60/2023
uchwała nr 747/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 746/VIII/60/2023
uchwała nr 746/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
uchwała nr: 745/VIII/60/2023
uchwała nr 745/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie dzierżawy od Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Świętego Zygmunta w Słomczynie części działki ewidencyjnej nr 34 z obrębu 0021 Słomczyn w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 744/VIII/60/2023
uchwała nr 744/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Ignacego Paderewskiego, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-23
uchwała nr: 743/VIII/60/2023
uchwała nr 743/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Anny Walentynowicz, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/54 z obrębu 02-02
uchwała nr: 742/VIII/60/2023
uchwała nr 742/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
uchwała nr: 741/VIII/60/2023
uchwała nr 741/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
uchwała nr: 740/VIII/60/2023
uchwała nr 740/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
uchwała nr: 739/VIII/60/2023
uchwała nr 739/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
uchwała nr: 738/VIII/60/2023
uchwała nr 738/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 737/VIII/60/2023
uchwała nr 737/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030
uchwała nr: 736/VIII/60/2023
uchwała nr 736/VIII/60/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023