Brak treści artykułu

Załączniki:

Opublikowane Ogłoszenie o zamówieniu -2020-OJS124-304050
SIWZ
Załącznik nr 2 - JEDZ
Załączniki nr 1,1A,3,4,6,7,8.
Informacja z otwarcia ofert 03.08.2020 roku
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 15.09.2020 roku