W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Tag: droga nr 721

Informacja Wojewody Mazowieckiego

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim toczy się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości oznaczone jako działka nr 48/1 o nr 0,0009 ha oraz nr 48/2 o pow. 0,0002 ha (wydzielone z działki nr 48), położone w obrębie 01-22, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, objęte decyzją Wojewody Mazowieckiego 202/SPEC/2022 znak: WI-I.7820.2.14.2021.ŁP (BG1) z dnia 9 września 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ni. Juljanowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie".

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023r,. poz. 162 ze zm.) art. X. 1 ISa ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2021r.. poz. 1899 ze zm.) w związku z...

Obwieszczenie OŚR.6220.2.2022/2023.3

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zawiadamia że treść decyzji z dnia 27.07.2023 r. sygn. OŚR.6220.2.2022/2023...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki — działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., dalej jako Kpa.), w związku z art. I l8a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.. poz. 344 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki – działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., dalej jako K.p.a.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia...

Obwieszczenie Wojewody mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki – działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., dalej jako K.p.a.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia...

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że w dniu 15 lutego 2023 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja Nr 22/SPEC/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamia, że zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie postępowania wszczętego na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez pełnomocnika Rafała Jakubickiego z firmy VIVALO Sp. z o....