W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Tag: droga gminna

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu dnia 25 -04-2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku do granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu" w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Mariusza Jaciubka -ROBIMART spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul.Mechaników 1A, 05-800 Pruszków sygn. OSR.6220.4.2023.AKW.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) - dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) - dalej ustawa ooś, zawiadamia strony postępowania o wydaniu dnia 25-04-2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku do granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu" w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez pełnomocnika Mariusza Jaciubka - ROBIMART Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Mechaników 1A, 05-800 Pruszków sygn. OSR.6220.4.2023.AKW.

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, działając na podstawie art. 10 I oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm).- dalej kpa) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie OŚR.6220.3.2023.AMG

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, działając na podstawie art. 10 I oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.- dalej kpa) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.- dalej ooś) zawiadamia, że zakończono zbieranie materiału dowodowego i zostanie wydana decyzja administracyjna w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Stępnia, właściciela firmy: Pracownia Projektowa Traffic Krzysztof Stępień z siedzibą pod adresem ul. Woziwody 20/5, 02-908 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ‚„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowości Obory-Łyczyn, Słomczyn i Cieciszew gmina Konstancin-Jeziorna”.

Obwieszczenie w toku postępowania

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna /.../ zawiadamia strony postępowania o tym, że w toku postępowania prowadzonego na wniosek Mariusza Jaciubka- ROBIMART Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Mechaników IA, 05-800 Pruszków reprezentującego Gminę Konstancin-Jeziorna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku od granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy ooś.

Obwieszczenie w toku postępowania

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna /../zawiadamia strony postępowania o tym, że w toku postępowania prowadzonego na wniosek Mariusza Jaciubka- ROBIMART Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Mechaników 1A, 05-800 Pruszków reprezentującego Gminę Konstancin-Jeziorna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku od ul. Przyrodniczej w Józefosławiu do ul. Głowackiego w gminie Konstancin-Jeziorna.” Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy ooś.