W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

X sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 11 września 2019 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych przez radnych oświadczeniachmajątkowych za 2018r.
 9. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 12. Przedstawienie opinii przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników dosądów powszechnych dot. spełnienia przez kandydatów na ławników wymogów formalnych.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.
 15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 16. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla gminy Konstancin-Jeziorna”.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 108/VIII/8/2019 w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Adama Asnyka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 22/6 z obrębu 03-23.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 81, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 64 z obrębu 01-21.
 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.
 23. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
 24. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
 25. Projekt uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
 26. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna - etap 2.
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/YIII/3/2018 oraz uchwały nr 26/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r.
 28. Korespondencja.
 29. Rozpatrzenie skarg.
 30. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego