W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019r. poz. 506) informuję, iż zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu w dniu 25 czerwca 2019r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy  Konstancin-Jeziorna za rok 2018.
 11. Debata nad raportem:
  1. Głosy radnych.
  2. Głosy mieszkańców.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy                 i  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2018 rok
 14. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2018.
 15. Odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 16. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 18. Dyskusja.
 19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2018 rok.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin – Jeziorna na lata  2019-2023.
 22. Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Konstancin – Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym.
 23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
 24. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziornie.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 27. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy rondzie im. Jana Pawła II nazwy „Skwer im. Stanisława Likiernika”.
 28. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna-etap 3.
 29. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie.
 30. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 31. Korespondencja.
 32. Rozpatrzenie skarg.
 33. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Oryginały uchwał wraz  z uzasadnieniami podpisanymi przez kierowników oraz parafowane przez radców prawnych są dostępne do wglądu u Pani Sekretarz Gminy.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego