W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

65. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2024r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 65. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 64. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom bezdomnym.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2029.
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu w roku 2024.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 763/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 649/VIII/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 764/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 650/VIII/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego wraz z częścią gruntu usytuowanego na nieruchomości stanowiącej  część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 27 z obrębu ewid. 01-28 w Konstancinie-Jeziornie.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Obory gmina Konstancin-Jeziorna tzw. „Pola Oborskie” dla działek o nr ewid. 1/6 i 6/1 z obrębu ewid. 00-16 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających.
 22. Korespondencja.
 23. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego