W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

58. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 6 września 2023 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 58. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 55. i 57. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności
  i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu  budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczania, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2023 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  w gminie Konstancin-Jeziorna.
 13. Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
 14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gminy Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  Nr 680/VIII/55/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 122/8 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna  numer 20/1 z obrębu 0004 Czarnów.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jana Sobieskiego, stanowiącej części działek ewidencyjnych numer 210/1 i 210/2 z obrębu 03-23.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 675/VIII/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Wilanowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/10 o powierzchni 4,6209 ha.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  o nr ewid. 1769  z obrębu ewid. 0001 w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 32 z obrębu ewid. 01-24 w Konstancinie-Jeziornie.
 21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 10/24 i 10/25 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie.
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 93 z obrębu 03-13  w Konstancinie-Jeziornie.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych- etap I-  dla działek przyległych do ul. Władysława Witwickiego w Konstancinie-Jeziornie.
 24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1 z obrębu ewid. 00-13 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 67/3 z obrębu ewid. 00-13 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna.
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 683/VIII/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych- etap I- dla działek o nr ewid. 3/1 i 3/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie.
 27. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Czernidła w gminie Konstancin-Jeziorna.
 28. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Okrzeszyn w gminie Konstancin-Jeziorna.
 29. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Parcela.
 31. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna-etap 5.
 32. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych-etap 1.
 33. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 891/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 125/2023).
 35. Korespondencja.
 36. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego