W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

57. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2023r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 57 sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 54 i 56 sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy  Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 6. Debata nad raportem:
  a) Głosy radnych.
  b) Głosy mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za  2022 rok.
 9. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2022.
 10. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok.
 11.  Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 14. Dyskusja.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030.
 18. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 586/IV/38/2006 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 października 2006 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
 20. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie za 2022 rok.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem „Willi Kamilin” położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Józefa Piłsudskiego 42, stanowiącej działki ewidencyjne nr 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jagiellońskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej  nr 58 z obrębu 03-23.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Karola Szymanowskiego, stanowiącej część działki ewidencyjnej  nr 196/8 z obrębu 03-23.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 84/6 z obrębu 01-16.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bolesława Prusa, stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 52 z obrębu 03-06.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz, stanowiącej część działki ewidencyjnej  nr 10/54 z obrębu 02-02.
 28. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 29. Projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
 30. Wystąpienia mieszkańców.
 31. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 32. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 33. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 34. Korespondencja.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego