W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

54. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 22 marca 2023r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 54. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 51 i 53 sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 34 w Konstancinie-Jeziornie, na działce ewidencyjnej nr 33/2 z obrębu 01-06.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. A. Walentynowicz 25 w Konstancinie-Jeziornie, na działce ewidencyjnej nr 10/22 z obrębu 02-02.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części nieruchomości położonej w  Konstancinie-Jeziornie, przy ulicy Mirkowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 4/10 z obrębu 02-02.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 887/6 z obrębu 0001 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 18/23, 19/13 oraz 19/24 z obrębu 03-26.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 20/51 oraz 20/52 z obrębu 0004 Czarnów.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 39/2 z obrębu 01-23.  
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 66 z obrębu 01-10.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 40/2 z obrębu 01-23.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/2 z obrębu 01-23.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 117 oraz 19/31  z obrębu 01-24.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 118 oraz 19/29  z obrębu 01-24.
 28. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
 29. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 8 nr 29 znajdującej się w budynku wielorodzinnym wpisanej do księgi wieczystej nr WA1I/00021371/4.
 31. Projekt uchwały w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.
 32. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 10/51 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie.
 33. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 4.
 34. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli doraźnej dotyczącej zbadania roszczeń Pana Krzysztofa Klucza w sprawie wynagrodzenia za pracę przy budowie ogrodzenia szkoły przy ul. Wojewódzkiej.
 35. Korespondencja.
 36. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego