W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

49. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 23 listopada  2022r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  49. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 44. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy      Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 454/VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Anny Walentynowicz 23 w Konstancinie-Jeziornie położonym na działce ew. nr 10/21 z obrębu 02-02.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.   
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.   
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02.
 17.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 18.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mostowej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 2/6 z obrębu 03-10.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 3 z obrębu 02-03.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 3 z obrębu 01-24.
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu Nowego Wierzbna – rejon rzeki Małej.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 10/1 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie.
 24. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna kontroli doraźnej dotyczącej zbadania sprawy Pana Krzysztofa Klucza  w sprawie wynagrodzenia za pracę przy budowie ogrodzenia szkoły przy ul. Wojewódzkiej.
 25. Korespondencja.
 26. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego