W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

47. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 26 października 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 47. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Klubu „Senior +” w Konstancinie-Jeziornie.
 13. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Konstancinie-Jeziornie.
 14. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 81 oraz 82 z obrębu 01-03.
 15. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 79/2 z obrębu 0022 Turowice.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15  z obrębu 03-12.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej na działce ewidencyjnej nr 1898/10 z obrębu 0001 Bielawa w Gminie Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 49/I/91 z dnia 8 lutego 1991r. w sprawie zmian nazw ulic.
 19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 82/1 z obrębu ewid. 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 22. Korespondencja.
 23. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego