W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

44. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 7 września 2022r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 44. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 40, 41, 42 i 43 sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Klubu Senior+ w Konstancinie-Jeziornie.
 12. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Konstancinie-Jeziornie.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 110/VI/12/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w  Konstancinie-Jeziornie.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 767/VII/44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 451/VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2022 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 8 nr 29 o powierzchni użytkowej 47,22 m2 znajdującej się w budynku wielorodzinnym wpisanej do księgi wieczystej nr WA1I/00021371/4.
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 95 z obrębu 03-02 w Konstancinie-Jeziornie.
 19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu ewid. 00-01 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 181/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych, zmienionej uchwałą nr 357/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r. oraz uchwałą nr 312/VIII/22/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
 22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych – etap 3.
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 501/VIII/37/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna – Komisji Spraw Obywatelskich.
 24. Korespondencja.
 25. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego