W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

41. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia. że w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 41. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 37.sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowe gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Przedstawienie raportu o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2021.
 10. Debata nad raportem:
  a) Głosy radnych,
  b) Głosy mieszkańców.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok.
 13. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2021.
 14. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok.
 15. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2021.
 16. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2021.
 17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 18. Dyskusja.
 19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 326 i 331 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Krokusowa”.
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 322, 333/4, 333/9, 6/2 i 6/4 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Botaniczna”.
 24. Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 290/1158/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Konstancin-Jeziorna w obrębach 0l-12, 01-11,01-19, 01-20, 01-21, 01-17 oraz w sołectwie Kierszek.
 25. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
 26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 27. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2022/2023.
 28. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia możliwości udziału w kursach językowych i w innych formach nauki języka polskiego dzieciom i młodzieży - uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 29. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 443/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku.
 30. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli dotyczącej prześledzenia wysokości wynagrodzenia burmistrza i jego składników, na przestrzeni całego okresu pełnienia przez niego funkcji burmistrza gminy.
 31. Korespondencja.
 32. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego