W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

40. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 40. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 36., 37. i 39. sesji Rady Miejskiej.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.
 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego-rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 2.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2021.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2021.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji udzielanej spółkom wodnym.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, stanowiącej części działek ewidencyjnych numer 136/3 z obrębu 01-14 oraz 9/1 z obrębu 01-23.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 6/2 z obrębu 03-29.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/1 z obrębu 03-29.
 15. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej weryfikacji trzech ostatnich umów zawartych z firmą Lekaro pod kątem finansowym i zabezpieczenia interesów mieszkańców.
 16. Wystąpienia mieszkańców.
 17. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 18. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 19. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 20. Korespondencja.
 21. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego