W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

37. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 30 marca 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 37. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia mieszkańców.
 5. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 6. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 7. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2028.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Konstancin-Jeziorna do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Konstancin-Jeziorna – w sytuacji, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa, zmienionej uchwałą nr 441/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku.
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna – Komisji Spraw Obywatelskich.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Kazimierza Jańczuka w sprawie braku właściwego nadzoru nad pracownikami (BRM 342/2021).
 21. Korespondencja.
 22. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu informuję, iż w obradach sesji – w dniu 30 marca 2022 r. o godz. 10.00 – w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna będzie mogło wziąć udział maksymalnie 20 mieszkańców.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego