W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

36. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 36. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 33., 34. i 35. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu mazowieckiemu.
 13. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
 16. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 78/15 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny rzeki Jeziorki – część północna.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 82/1 z obrębu ewid. 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 10/54 z obrębu ewid. 02-02 w Konstancinie-Jeziornie.
 22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie.
 23. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
 25. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącego przekazania czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
 26. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Konstancin-Jeziorna.
 27. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasoby nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 3/4, 4/1 oraz 4/2 z obrębu 01-29.
 28. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do spraw walki ze smogiem.
 29. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna tj. Komisji Spraw Obywatelskich.
 30. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli Straży Miejskiej.
 31. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli realizacji i skuteczności windykacji w 2020 r.
 32. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna za 2021 rok.
 33. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna na rok 2022.
 34. Korespondencja.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu informuję, iż w obradach sesji w dniu 23.02.2022 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i
Gminy Konstancin-Jeziorna będzie mogło wziąć udział maks. 15 mieszkańców.

Materiały sesyjne są dostępne na: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego