W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

34. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna


Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziora zawiadamia. że w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 34. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 32. sesji Rady Miejskiej
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  2) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu.
  3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m 3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego-Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2022 r
 15. Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z działalnością statutową samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 225/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2022.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/V1/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 19. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2022 r.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2026.
 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022.
 22. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 67/16 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 66 z obrębu 01-10.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy zbiegu ulic Bolesława Prusa i ulicy Kościelnej,  stanowiącej działkę ewidencyjną numer 25 z obrębu 03-09.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonych na częściach działek ewidencyjnych nr 40/1, 34/2, 34/1, 33/1, 33/2, 35/2, 35/1, 38/1, 39/1, 9/4 z obrębu 01-23 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 136/6, 129/4, 128/4, 125/4, 127/4, 126/4, 130/4 z obrębu 01-14 w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Piaseczyńskiej 77.
 26. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 33/6 z obrębu ewid. 01-06 w Konstancinie-Jeziornie.
 27. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 23/1 z obrębu ewid. 03-11 w Konstancinie-Jeziornie.
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/VIII/23/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna.
 29. Korespondencja.
 30. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w obradach Sesji w dniu 15.12.2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, będzie mogło wziąć udział max. 5 mieszkańców.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego