W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

32. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 20 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 32. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 30. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.
 8. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy. w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej . Konstancinie-Jeziornie.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 304/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego — Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2021.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Obory w gminie Konstancin-Jeziorna. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 4/178, 4/208, 4/209, 4/211, 4/213, 4/214, 4/216, 4/217, 4/219, 4/222, 4/223 z obrębu 0016 Obory.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 177/63 z obrębu 00-04 Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1159/10, 1159/11,1159/12 z obrębu cwid. 00-01 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 358/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konstancin-Jeziorna — rejon ul. Świetlicowej.
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 183/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego.
 23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 407/VIII/31/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do Spraw Polityki Senioralnej.
 25. Korespondencja.
 26. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w obradach Sesji w dniu 20.10.2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, będzie mogło wziąć udział max. 15 mieszkańców.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego