W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

3. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 3. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 1. i 2. sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy  Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 6. Debata nad raportem:
  a) Głosy radnych.
  b) Głosy mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za  2023 rok.
 9. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2023.
 10. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok.
 11. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 14. Dyskusja.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030.
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych (dawnych odcinków dróg powiatowych).
 19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie za 2023 rok.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 i efektów jego realizacji.
 21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których organem dotującym jest gmina Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jagiellońskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
 28. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciszyca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 94/10 z obrębu 0003 Ciszyca.
 29. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 675/VIII/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/10 o powierzchni 4,6209 ha.
 30. Wystąpienia mieszkańców.
 31. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 32. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności zobowiązań.
 33. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 34. Korespondencja.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego