Brak treści artykułu

Załączniki:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2
Projekt tekstu planu zagospodarowania przestrznnego
Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Prognoza oddziaływania na środowisko
Uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego