[start] [koniec]

Zatwierdzenie:

Uchwała nr 341/VIII/25/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2.

Publikacja:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2021 r. poz. 4330.

Wejście w życie:

Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmieniony:

nie dotyczy

Utracił moc:

nie dotyczy

Inne:

nie dotyczy

Rozstrzygnięcie nadzorcze:

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.72.2021.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. poz. 3645).Załączniki: