[start] [koniec]
Zatwierdzenie: Uchwała nr 279/VIII/20/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 1

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 10809

Wejście w życie: Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Zmieniony: nie dotyczy

Utracił moc: nie dotyczy

Inne: nie dotyczy

Rozstrzygnięcie nadzorcze: nie dotyczyLink do planu w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej

Załączniki:

Uchwalony mpzp terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32