Na podstawie art. 24 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonali: Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej (oświadczenia – początek VIII kadencji i za 2018 r.) oraz Bożena Pindelska, sekretarz gminy (oświadczenie za 2019 i 2020 r.).Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Paulina Karczmarczyk 2017
Oświadczenie majątkowe Paulina Karczmarczyk 2016
Oświadczenie majątkowe Paulina Karczmarczyk 2015
Oświadczenie majątkowe Paulina Karczmarczyk 2014