Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonali: Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej (oświadczenia – początek VIII kadencji i za 2018 r.) oraz Bożena Pindelska, sekretarz gminy (oświadczenie za 2019, 2020, 2021 i 2022 r.), Katarzyna Ruszkowska, inspektor w Kancelarii (oświadczenie za 2022 r.)

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe 2022 Katarzyna Hampel
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Katarzyna Hampel 2017
Oświadczenie majątkowe Katarzyna Hampel 2016