[start] [koniec] Wykaz adresów e-mail i kontaktów telefonicznych do radnych Rady Miejskiej.

 

Nazwisko i imię

Nr telefonu

 Adres e-mail

Biernacki Rafał

516 087 971

 rafal.biernacki@konstancinjeziorna.pl

Borowska Anna

502 431 371

 anna.borowska@konstancinjeziorna.pl

Bukowińska Monika

508 286 077

 monika.bukowinska@konstancinjeziorna.pl

Dworniak-Niewiarowska Gabriela

798 504 823

 gabriela.dworniak-niewiarowska@konstancinjeziorna.pl

Grzegorzewski Adam

608 498 164

 adam.grzegorzewski@konstancinjeziorna.pl

Hyczko Magdalena – wiceprzewodnicząca RM

505 191 231

 magdalena.hyczko@konstancinjeziorna.pl

Jacyna Katarzyna

608 365 055

 katarzyna.jacyna@konstancinjeziorna.pl

Komar-Osińska Karolina – przewodnicząca RM

664 391 527

 karolina.komar-osinska@konstancinjeziorna.pl

Komosa Bogusław

500 121 626

 boguslaw.komosa@konstancinjeziorna.pl

Mendala Michał

600 625 507

 michal.mendala@konstancinjeziorna.pl

Nowicki Tomasz

508 834 352

 tomasz.nowicki@konstancinjeziorna.pl

Podsiadło Krzysztof

795 354 141

 krzysztof.podsiadlo@konstancinjeziorna.pl

Rawski Filip – wiceprzewodniczący RM

502 525 500

 filip.rawski@konstancinjeziorna.pl

Siudzińska Iwona

600 873 050

 iwona.siudzinska@konstancinjeziorna.pl

Skonecka Izabela

577 582 126

 izabela.skonecka@konstancinjeziorna.pl

Skowroński Marek

696 065 285

 marek.skowronski@konstancinjeziorna.pl

Stańczyk Patrycja

662 019 861

 patrycja.stanczyk@konstancinjeziorna.pl

Śliwka Irena

518 233 056

 irena.sliwka@konstancinjeziorna.pl

Wasilewski Piotr

601 155 599

 piotr.wasilewski@konstancinjeziorna.pl

Wiercińska Iwona

600 230 000

 iwona.wiercinska@konstancinjeziorna.pl

Wojdak Włodzimierz

608 090 983

 wlodzimierz.wojdak@konstancinjeziorna.pl