Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Inspektor w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

K.210.54.2023
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy : 2Załączniki:

Nabór na stanowisko Inspektor w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Kwestionariusz osobowy