Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego z siedzibą w Starych Babicach złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem „Bajka lepsza niż używki” dla dzieci młodzieży szkolnej zagrożonej różnymi patologiami lub wykluczeniem społecznym z rejonu Mirkowa na terenie Miasta Konstancin-Jeziorna w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do w/w oferty.

Pełna treść ogłoszenia oraz oferta do pobrania poniżej.

Załączniki:

Ogłoszenie o możliwści zgłaszania uwag
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego