a:49:{s:4:"name";s:20:"Informator urzędowy";s:8:"position";i:1;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:15:"Patryk Siepsiak";s:11:"createdDate";s:10:"2018-12-13";s:18:"responsibleContent";s:15:"Patryk Siepsiak";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:10236:"

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl

www.konstancinjeziorna.pl

Uwaga! Interesanci obsługiwani są osobiście wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańców, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie:

  • 22 484 23 05,
  • 22 484 23 06,
  • 22 484 23 07
lub mailowo: kancelaria@konstancinjeziorna.pl.

 

Dokumenty (w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna) można też pozostawić w skrzynce podawczej, która znajduje się w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej).

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Numery telefonów:

Wydziały/biura/stanowiska Numer telefonu
Centrala 22 484 23 00 i nr wewnętrzny,
bezpośredni nr do wydziału/biura: 22 484 2X XX (gdzie XXX to nr wewnętrzny)
Kancelaria wew. 305–307
Sekretariat (burmistrz i zastępcy burmistrza) wew. 310
Sekretarz gminy wew. 314
Skarbnik gminy wew. 315
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr wew. 316–317
Audytor wewnętrzny wew. 318
Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Referat Podatków wew. 320 – kierownik wydziału
wew. 321–322 – podatki teren miasta
wew. 323–324 – egzekucja administracyjna
wew. 328 – podatek od środków transportowych
wew. 328 – podatek od osób prawnych
wew. 329–330 – podatki teren wsi
Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
wew. 320 – kierownik wydziału
wew.
Biuro Informatyzacji wew. 337–339
Wydział Finansowy wew. 340 – kierownik wydziału, wew. 341–347
Urząd Stanu Cywilnego wew. 350 – kierownik urzędu, wew. 351 – z-ca kierownika
wew. 352–354 – ewidencja ludności
Wydział Dróg Gminnych wew. 360 – kierownik wydziału, wew. 361 – z-ca kierownika, wew. 362–363 i 487
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych wew. 370 – kierownik wydziału, wew. 371 – z-ca kierownika, wew. 372–374
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wew. 380 – kierownik wydziału, wew. 381 – z-ca kierownika, wew. 382–386
Wydział Planowania Przestrzennego wew. 390 – kierownik wydziału, wew. 391 – z-ca kierownika, wew. 392, 394–398 i 411
Wydział Inwestycji i Remontów wew. 400 – kierownik wydziału, wew. 401 – z-ca kierownika, wew. 402–403 i 405–409
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Technicznego Utrzymania Obiektów
wew. 404
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wew. 420 – kierownik wydziału, wew. 421 – z-ca kierownika, wew. 422–427
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia wew. 430 – kierownik wydziału, wew. 431–433
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej wew. 440 – kierownik wydziału, wew. 441–444
Biuro Komunikacji Społecznej wew. 445 – kierownik biura, wew. 446
Wydział Administracyjno-Gospodarczy wew. 450 – kierownik wydziału, wew. 451–455
Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP wew. 456
Biuro Rady Miejskiej wew. 460 – kierownik biura, wew. 461–462
wew. 463 – przewodnicząca Rady Miejskiej
Biuro Zamówień Publicznych wew. 480 – kierownik biura, wew. 481
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wew. 482 – kierownik biura, wew. 483
Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej wew. 485–486
Straż Miejska (ul. Warszawska 32) 22 484 24 90 – komendant, 22 484 24 92 – z-ca komendanta, 22 484 24 91 – dyżurka
Biuro Zarządzania Kryzysowego
(ul. Warszawska 32)
22 484 24 98 – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
22 484 24 97 – inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Numery telefonów do pracowników poszczególnych wydziałów i biur dostępne są w zakładce: Urząd Miasta i Gminy – Wydziały/Biura/Stanowiska (link otwiera się w nowej karcie).

Kod terytorialny:

  • Gminy  141802 3
  • Miasta  141802 4
  • Obszaru wiejskiego  141802 5


NIP UMiG: 123-00-33-535
Regon UMiG: 000525932

NIP gm. Konstancin-Jeziorna: 123-12-17-438
Regon gm. Konstancin-Jeziorna: 013271045


";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2020-12-30 13:25:55";s:8:"editDate";s:19:"2020-12-30 13:25:55";s:6:"editBy";s:2:"18";s:10:"editorName";s:8:"Grzegorz";s:13:"editorSurname";s:9:"Żurawski";s:4:"tags";a:3:{i:0;s:3:"bip";i:1;s:6:"urząd";i:2;s:13:"dane adresowe";}s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:3:{s:6:"access";s:1:"1";s:16:"contentFrontpage";s:1192:"

Urząd Miasta i GminyUwaga! Obsługa interesantów odbywa się w godz. 9.00–15.00 (pon.pt.), po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub mailowo.

";s:8:"position";s:1:"1";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Obszar";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:25:"Gmina Konstancin-Jeziorna";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}