Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonali: Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej (oświadczenia – początek VIII kadencji i za 2018 r.), Bożena Pindelska, sekretarz gminy (oświadczenie za 2019 r.) oraz Joanna Bednarczyk, kierownik Biura Rady Miejskiej (oświadczenia za 2020 i 2021 r.).Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe - początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Arkadisuz Głowacki 2017
Oświadczenie majątkowe Arkadiusz Głowacki 2016
Oświadczenie majątkowe Arkadiusz Głowacki 2015
Oświadczenie majątkowe Arkadiusz Głowacki 2014
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok