Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonał Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej.Załączniki:

Oświadczenie majątkowe - początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.