Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonali: Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej (oświadczenia – początek VIII kadencji i za 2018 r.), Bożena Pindelska, sekretarz gminy (oświadczenie za 2019 r.) oraz Joanna Bednarczyk, kierownik Biura Rady Miejskiej (oświadczenia za 2020, 2021 i 2022 r.).Załączniki:

Oświadczenie majątkowe 2022 Alfreda_Konopka
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe - początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Alfreda Konopka 2017
Oświadczenie majątkowe Alfreda Konopka 2016
Oświadczenie majątkowe Alfreda Konopka 2015
Oświadczenie majątkowe Alfreda Konopka 2014