[start]Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że 31 marca 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. [koniec]

Obrady będą miały charakter mieszany, tj. zarówno stacjonarny – w siedzibie ratusza, jak również zdalnie – poprzez platformę internetową.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia mieszkańców.
 5. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 6. Informacja burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Informacja przewodniczącej rady o pracy między sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkt sprzedaży na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i zwrotu części tej opłaty.
 9. Projekt uchwały w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.
 10. Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2.
 11. Korespondencja.
 12. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Z powodu pandemii COVID-19 i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu informujemy, że w obradach sesji w dniu 31.03.2021 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i
Gminy, będzie mogło wziąć udział maks. 15 mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że obrady sesji będą transmitowane na żywo, wobec czego istnieje możliwość śledzenia przebiegu obrad poprzez transmisję online.

Załączniki:

Zawiadomienie o 25. sesji Rady Miejskiej