Poniżej do pobrania projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XXIV sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 10.00.

Załączniki:

Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028